Regeltjes regeltjes...

Puur Festival gaat voor vrijheid & blijheid. Jouw vrijheid reikt tot daar waar die van een ander begint. Houd rekening met elkaar, wees lief voor een ander. Doe niks wat je niet wil dat een ander bij jou doet. De meeste mensen hoeven we dit niet uit te leggen, maar het is toch nodig om de huisregels even uit te schrijven. Vindt de gemeente ook fijn.


Huisregels

Om het verblijf voor alle bezoekers van Puur festival zo prettig mogelijk te maken, gelden de volgende huisregels:
 • Bezoekers van het evenement dienen akkoord te gaan met een fouillering bij de ingang. De gemeente hanteert een zero-tolerance beleid betreft drugs, dit geldt voor soft- en harddrugs. GHB-bezitters worden altijd overgedragen aan de politie!
 • Puur festival behoudt zich te allen tijde het recht om iemand de toegang tot het evenement te ontzeggen.
 • Puur festival behoudt zich het recht om bezoekers op de locatie van het evenement te registeren op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of andere zaken) verschuldigd is aan de desbetreffende bezoekers. In andere woorden, je kan met je kop in de aftermovie terecht komen. Gezellig.
 • Voor Puur Festival geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd kan er altijd om een legitimatie gevraagd worden. Ben je nog geen 18 jaar of niet in staat een legitimatiebewijs te tonen, dan kan je de toegang worden geweigerd.
 • Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.
 • Op en rondom de locatie wordt streng gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden. De gemeente heeft 2 politie-agenten buiten de ingang gestationeerd (zij zijn niet aanwezig op het terrein zelf) en kunnen dus bij eventuele ongeregeldheden heel snel ingrijpen.
 • Puur festival is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Wij doen ons best, als het tegen zit dan zit het tegen.
 • Het bezoeken van het evenement is volledig voor eigen risico. Puur Festival is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van de bezoekers. Let dus op elkaar en zorg voor elkaar. Mocht je twijfels hebben of het wel goed met iemand gaat, haal er iemand van de organisatie of beveiliging bij.
 • Eigen consumpties, flessen, blikjes, alcohol, glaswerk en brandgevaarlijke materialen zijn verboden op de locatie en mogen niet mee naar binnen worden genomen.
 • Drugs, wapens, glaswerk, blik en/of andere gevaarlijk voorwerpen zijn verboden. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurt door de organisatie en is leidend.
 • Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd. Ook voetbalshirtjes, tenues etc. kunnen reden zijn om iemand de toegang te ontzeggen.
 • Bij discussie of onenigheid: de organisatie of verantwoordelijke in kwestie heeft altijd gelijk. Was het leven buiten dit festival ook maar zo makkelijk.