Voor buurtbewoners

Op 29 juli 2017 vindt voor de tweede keer Puur Festival plaats op Recreatiegebied Klinkenberg te Oegstgeest. Het festival zal duren van 12 uur ‘s middags tot 23:00 uur ‘s avonds. We willen u graag op de hoogte brengen van onze plannen.

We hebben een onafhankelijk geluidmetingsbureau ingeschakeld om een geluidsrapport te maken. We hebben voorgaande jaren gelukkig geen officiële klachten ontvangen in andere recreatiegebieden, Vlietland te Leidschendam-Voorburg, of Klinkenberg te Oegstgeest. Wel hebben we besloten het geluid nog meer te “richten” om zo geluidshinder nog meer te beperken. Het is mogelijk dat u, ondanks onze pogingen, toch (geluids)hinder kan ondervinden van ons evenement.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

Het geluid staat gericht naar het spoor, zoveel mogelijk van de woonwijken af. Zo heeft uw buurt het minste last van onze muziek. Wij verzoeken alle recreanten die toch het Klinkenberg willen bezoeken met de fiets te komen, zodat het gebied niet verstopt raakt. Automobilisten die naar het gebied komen worden bij de ingang van het terrein opgevangen door een verkeersregelaar en voorzien van informatie omtrent parkeergelegenheid en toegankelijkheid. Het terrein zelf staat vol met afvalbakken & containers. Er komt meteen na het festival een opruimploeg, we laten het terrein dus brandschoon achter.

Wij hopen op uw begrip voor eventuele overlast. Mocht er toch een onacceptabele situatie plaatsvinden, neem dan vooral contact op. De kans is altijd aanwezig dat wij hiervan niet op de hoogte zijn, maar we lossen het graag met u op. We zijn bereikbaar op buurt@puurfestival.com.